AS Afbouw- en Timmerbedrijf

Als het echt goed moet zijn.

Contactgegevens:

AS Afbouw en Timmerbedrijf
De Gildekamp 20-43
6545 KC Nijmegen
E-mail: info@as-timmerbedrijf.nl
Telefoon: 06 511 95 486

Doel van de verwerking van uw gegevens:

AS Afbouw en Timmerbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om een passende offerte voor de nog uit te voeren werkzaamheden op te stellen. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van een met u gesloten overeenkomst. Tot slot worden uw gegevens gebruikt om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen in verband met de bovengenoemde werkzaamheden.

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam contactpersonen
  • Adres contactpersoon en/of adres uit te voeren werkzaamheden
  • E-mailadres contactpersonen
  • Telefoonnummer contactpersonen

Wie gaan uw gegevens ontvangen?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen/werkzaamheden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden alléén verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of een op te stellen offerte. Ook kunnen uw gegevens aan derde verstrekt worden voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

AS Afbouw- en Timmerbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

www.as-timmerbedrijf.nl is een website van AS Afbouw en Timmerbedrijf en is als volgt te bereiken:

Postadres: de Gildekamp 20-43, 6545KC Nijmegen
Vestigingsadres: de Gildekamp 20-43, 6545KC Nijmegen
KVK: 09188066
E-mail: info@as-timmerbedrijf.nl
Telefoon: 06 511 95 486AS Timmer- en Afbouwbedrijf

Delen via FacebookDe Gildekamp 20-43

6545 KC Nijmegen


06 511 95 486

info@
as-timmerbedrijf.nl